+420 379 722 357 info@ab-dane.cz

Daňové poradenství

– daň z příjmů fyzických osob
– daň z příjmů právnických osob
– daň z přidané hodnoty, vč. sestavení a elektronického podání kontrolního hlášení
– silniční daň
– daň z nabytí nemovitých věcí
– daň z nemovitých věcí
– zpracování veškerých daňových přiznání
– sestavení přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro ZP a ČSSZ

PRO KOHO

– pro malé i střední živnostníky a firmy
– pro spolky a neziskové organizace
– pro osoby, které podnikají při zaměstnání
– pro majitele nemovitostí, pozemků, staveb, ….

PROČ S NÁMI

Zastoupíme Vás před finančním úřadem, OSSZ a zdravotními pojišťovnami.
Zajistíme Vám odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmů.
Spravujeme datové schránky.
Provedeme za Vás elektronické podání daňových přiznání a ostatních písemností pro daňovou správu.
Zřídíme daňovou informační schránku a zajistíme Vám nahlížení do ní.
Sledujeme aktuální změny daňových zákonů a včas informujeme své klienty o jejich možných dopadech na ně.

Daňové a účetní poradenství – AB s.r.o.
Vodní 11
344 01 Domažlice

+420 379 722 357